Økonomiske analyser, 1/2015

Økonomisk utsyn 2014

Økonomisk vekst

Publisert:

Norges disponible inntekt per innbygger var 515 000 kroner i 2014. I 2013 lå denne inntekten 83 prosent høyere enn OECD-snittet. Kjøpekraften av denne inntekten var 92 prosent høyere enn i 1990 og 185 prosent høyere enn i 1970. Samtidig jobber nordmenn mindre enn før og mindre enn i de fleste OECD-land. Imidlertid har realinntektsveksten per innbygger i perioden 2004-2014 vært lavere enn i noen annen tiårsperiode etter 1945. Dette til tross for rekordhøy oljepris, lave priser på import og høy arbeidsinnvandring. Svakere produktivitetsvekst etter 2005 har i en situasjon med høy ressursutnyttelse bidratt sterkt til svakere inntektsvekst. Artikkelen bruker nasjonalregnskapets tall og definisjoner til å utdype plasseringen av det norske inntektsnivået i «tid og rom».

Åpne og les artikkelen i PDF (977 KB)

Kontakt