Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Økonomisk vekst

Publisert:

Disponibel inntekt for Norge var 509 000 kroner per innbygger i 2013. Denne inntektens reelle kjøpekraft var 91 prosent høyere enn i 1990 og 85 prosent høyere enn gjennomsnittsinntekten i OECD-området. Samtidig jobber nordmenn i gjennomsnitt mindre enn før og mindre enn i de fleste OECD-land. Dette kapittelet utdyper denne plasseringen av det norske inntektsnivået i «tid og rom». Beregninger av veksttrender og inntektsrelaterte tall per innbygger utfyller beskrivelsene av konjunkturbevegelsene i kapittel 1 og 2.

Åpne og les artikkelen i PDF (326 KB)

Kontakt