Økonomiske analyser, 1/2005

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi i 2004 : Befolkningsutviklingen

Publisert:

Befolkningsveksten i Norge har økt betydelig siden 1980-tallet. Dette skyldes først og fremst økende nettoinnvandring, men også høye fødselsoverskudd. I 2004 vokste befolkningen mer enn på flere år: både absolutt (28 500) og relativt (0,62 prosent) var veksten den høyeste siden 1999, da innvandringen var uvanlig stor. Dette skyldes både flere fødsler, færre dødsfall, høyere innvandring og lavere utvandring i 2004 enn i året før. Nettoinnvandringen utgjorde 46 prosent av befolkningsveksten, om lag samme nivå som i de siste seks år.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt