Økonomiske analyser, 1/2001

Økonomisk utsyn

Norsk økonomi : Arbeidsmarkedet

Publisert:

Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (AKU) gikk arbeidsledigheten opp fra 3,2 prosent av arbeidstyrken i 1999 til 3,4 prosent i 2000. Arbeidsstyrken økte dermed med rundt 0,7 prosent, om lag på linje med veksten i befolkningen i aldersgruppen 16-74 år (0,6 prosent). Dette innebærer at yrkesprosenten (som angir forholdet imellom arbeidsstyrke og befolkningen i arbeidsdyktig alder) holdt seg på det historisk sett høye nivået fra 1998 og 1999.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt