Nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler. Milliarder kroner

Tilbake til artikkelen

Nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler. Milliarder kroner
  Husholdningene Offentlig forvaltning
  Revidert regnskap (publisert des 2019) Gammelt regnskap (publisert jun 2019) Revisjon Revidert regnskap (publisert des 2019) Gammelt regnskap (publisert jun 2019) Revisjon
2012 -25 -18 -7 412 418 -6
2013 -41 -34 -7 333 343 -10
2014 -5 3 -8 266 275 -8
2015 3 -9 12 191 190 1
2016 -31 -38 7 122 129 -6
2017 -28 -38 10 155 152 3
2018 -39 -36 -3 280 257 22
3. kvartal 2019 -6     248    
Sum, revisjons- periode -166 -170 4 1 759 1 763 -4

Kontakt