Nettofordringer/netto finansiell formue ved utgangen av kvartalet. Milliarder kroner

Tilbake til artikkelen

Nettofordringer/netto finansiell formue ved utgangen av kvartalet. Milliarder kroner
  Husholdningene Offentlig forvaltning
  Revidert regnskap (publisert des 2019) Gammelt regnskap (publisert jun 2019) Revisjon Revidert regnskap (publisert des 2019) Gammelt regnskap (publisert jun 2019) Revisjon
2012 684 682 2 5 031 5 014 17
2013 759 755 4 6 382 6 374 8
2014 853 850 3 7 828 7 827 1
2015 924 911 13 8 879 8 877 2
2016 984 968 16 9 025 9 029 -4
2017 1 079 1 014 65 10 184 10 185 -1
2018 1 026 954 72 9 959 9 917 42
3. kvartal 2019 1 138     11 501    

Kontakt