Notater 2013/25

Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG

Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS og MODAG slik de forelå våren 2012. Hovedfokuset er å gjøre rede for det økonometriske arbeidet knyttet til atferdssammenhengene som utgjør kjernen av lønnsblokken i modellene.

Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS og MODAG slik de forelå våren 2012. Hovedfokuset er å gjøre rede for det økonometriske arbeidet knyttet til atferdssammenhengene som utgjør kjernen av lønnsblokken i modellene. Vi gir også en kort innføring i den teoretiske bakgrunnen for modelleringen av lønnsdannelsen.

Vi redegjør for tre grupper av næringer; industri, offentlig sektor og markedsrettet tjenesteyting på fastlandet, og skisserer samspillet mellom disse og andre deler av KVARTS/MODAG. Ligningene i modellen er estimert på nye data etter hovedrevisjonen av nasjonalregnskapet i 2011. I tillegg er nye data innhentet og teorien bak relasjonene er vurdert på nytt, se Boug og Dyvi (2008) for tidligere modellversjoner. Estimeringsresultatene er implementert i modellene KVARTS 2009 utgave D (KV09d) og MODAG 2009.

Om publikasjonen

Tittel

Lønnsrelasjoner i KVARTS og MODAG

Ansvarlige

Marit Gjelsvik, Ragnar Nymoen, Victoria Sparrman

Serie og -nummer

Notater 2013/25

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Metoder og dokumentasjon, Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8688-9

ISBN (trykt)

978-82-537-8687-2

Antall sider

27

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt