Økonomiske analyser, 2/2016

Konjunkturutviklingen internasjonalt

Publisert:

Den lave veksten i verdensøkonomien har fortsatt inn i 2016. Framover venter vi en svakt økende vekst. Samlet sett kan Norges handelspartnere dermed passere konjunkturbunnen i løpet av 2016. Privat og offentlig gjeld virker dempende på veksten i mange land, mens økonomiene i noen grad stimuleres av de lave oljeprisene. Mange OECD-land er fortsatt preget av en dyp og langvarig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet, og inflasjonen er lav. Vi legger derfor til grunn at rentene internasjonalt vil holde seg på svært lave nivåer gjennom hele prognoseperioden.

Åpne og les artikkelen i PDF (833 KB)

Kontakt