Økonomiske analyser, 4/2010

Konjunkturtendensene

Konjunkturutviklingen i Norge: Er bunnen nådd?

Publisert:

Etter at konjunkturnedgangen gradvis ble mer markert i 2008 og inn i 2009 med fall i produksjonen, begynte BNP Fastlands-Norge å øke igjen i andre halvår 2009. Veksten var imidlertid moderat slik at konjunkturnedgangen i Norge fortsatte, om enn mer avdempet. De foreløpige tallene fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at den moderate veksten fortsatte i første halvår 2010. Tallene for 2. kvartal er imidlertid påvirket av spesielle forhold knyttet til kraftproduksjon, kald vinter og streik i forbindelse med årets lønnsoppgjør.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt