Økonomiske analyser, 2/2017

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien økte gjennom 2016, og BNP Fastlands-Norge for 1. kvartal viser en vekst på 2,6 prosent regnet som årlig rate - høyere enn anslått trendvekst. Fortsetter dette, kan det defineres som en konjunkturoppgang.

Åpne og les artikkelen i PDF (352 KB)

Kontakt