Økonomiske analyser, 2/2016

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Endret:

Den norske oljenedturen fortsetter, selv om oljeprisen har tatt seg klart opp fra bunnivået i januar 2016. Etterspørselen fra petroleumsnæringen startet å falle mot slutten av 2013, og utviklingen ble forsterket av det kraftige oljeprisfallet gjennom høsten 2014. Den inneværende konjunkturnedgangen satte inn samtidig med at oljeprisen stupte. I 2015 økte BNP Fastlands-Norge med bare 1,0 prosent, og vi regner med enda litt lavere vekst i år. Arbeidsledigheten steg markert fra våren 2014 til høsten 2015, men økningen har deretter flatet ut. Litt høyere økonomisk vekst framover bidrar til at toppen i arbeidsledigheten trolig nås i løpet av året med et årsgjennomsnitt på 4,7 prosent av arbeidsstyrken.

Åpne og les artikkelen i PDF (774 KB)

Kontakt