Økonomiske analyser, 2/2015

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Endret:

Fall i oljeinvesteringene ventes å bidra til at BNP Fastlands-Norge øker med bare 1,2 prosent i 2015. Et moderat produksjonsoppsving ventes å sette inn tidlig neste år, men uten at det hindrer arbeidsledigheten i å øke også neste år.

 

Åpne og les artikkelen i PDF (870 KB)

Kontakt