Økonomiske analyser, 1/2015

Økonomisk utsyn 2014

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Fall i oljeinvesteringene bidrar til at BNP Fastlands-Norge ventes å øke med bare 1,1 prosent i 2015, mot 2,3 prosent de to foregående årene. Arbeidsledigheten vil i så fall øke gradvis og anslås til 4,1 prosent i 2016. Det vil bidra til å dempe lønnsveksten, som kommer under 3 prosent i år.

Åpne og les artikkelen i PDF (846 KB)

Kontakt