Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Nær to år med moderat konjunkturoppgang ble mot slutten av 2012 avløst av en periode med svak nedgang. Veksten i BNP Fastlands-Norge økte noe gjennom andre halvår i 2013 og kom i 4. kvartal opp like under trendveksten som er anslått til i underkant av 2,5 prosent i årlig rate. Veksten i offentlig konsum og investeringer samt boliginvesteringer tok seg litt opp gjennom andre halvår i fjor. Etter at konsumet i husholdningene økte klart i 1. kvartal i fjor, fulgte et halvår nesten uten økning. I 4. kvartal tok konsumutviklingen seg noe opp igjen, men månedsindikatorer for varekonsumet viser ingen vekst gjennom de siste månedene av fjoråret og fram til januar i år.

Åpne og les artikkelen i PDF (453 KB)

Kontakt