Økonomiske analyser, 1/2013

Økonomisk utsyn 2012

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Konjunkturoppgangen som startet rundt årsskiftet 2010/2011 fortsatte gjennom det meste av 2012, men nedgang i kraftproduksjonen bidro til at vekstraten i 4. kvartal ble lavere enn trendveksten i BNP Fastlands- Norge.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.3 MB)

Også industriproduksjonen utviklet seg spesielt svakt mot slutten av 2012, noe som må ses i sammenheng med den svake veksten internasjonalt som bidro til nedgang i eksporten av tradisjonelle varer. I bygg og anlegg var aktivitetsutviklingen svak i hele andre halvår i fjor.

 

 

Kontakt