Økonomiske analyser, 4/2012

Konjunkturtendensene

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Konjunkturoppgangen i norsk økonomi fortsatte i 2. kvartal i år med en vekst i fastlandsøkonomien på om lag 4 prosent regnet som årlig rate. Dette er vesentlig høyere enn anslått trendvekst for fastlandsøkonomien på vel 2,5 prosent. Siden konjunkturbunnen i 1. kvartal 2011 har veksten i fastlandsøkonomien ligget rundt 4 prosent regnet som årlig rate.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt