Økonomiske analyser, 4/2016

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Endret:

Stillstand i andre halvår i fjor er avløst av svakt økende vekst i fastlandsøkonomien i år. Redusert fall i oljeinvesteringene samt økt boligbygging og eksport kan gi konjunkturoppgang fra tidlig neste år, uten ytterligere nedgang i renta.

Åpne og les artikkelen i PDF (759 KB)

Kontakt