Økonomiske analyser, 4/2015

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Den norske konjunkturnedgangen fortsetter. Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen i Norge og i utlandet har ført til lav vekst i fastlandsøkonomien etter sommeren i fjor. De siste sesongjusterte tallene fra Kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser lav vekst i fem kvartaler. BNP Fastlands-Norge økte med 1,1 prosent fra 2. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, regnet som årlig rate, og med 1,0 prosent i 3. kvartal 2015. Til sammenlikning er vårt anslag på trendveksten i BNP Fastlands-Norge 2¼ prosent.

 

Åpne og les artikkelen i PDF (748 KB)

Kontakt