Økonomiske analyser, 6/2014

Konjunkturutviklingen i Norge

Publisert:

Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og lav vekst i etterspørselen fra husholdningene forventes å føre til en klar, men kortvarig konjunkturnedgang. Til tross for høy vekst i oljepengebruken og enda lavere renter ventes BNP Fastlands-Norge å øke med bare 1,0 prosent i 2015, mens arbeidsledigheten når 4 prosent i 2016. 

Åpne og les artikkelen i PDF (680 KB)

Kontakt