Økonomiske analyser, 1/2014

Økonomisk utsyn 2013

Konjunkturtendensene internasjonalt

Publisert:

Internasjonalt tiltok den økonomiske veksten litt i fjor. Det er imidlertid store forskjeller mellom land og regioner. Blant Norges viktigste handelspartnere tok veksten seg markert opp i USA og Storbritannia. Svensk økonomi hadde et markert oppsving på slutten av fjoråret, mens dansk økonomi fremdeles ikke har vokst nevneverdig etter finanskrisen. I euroområdet har BNP økt de siste tre kvartalene. Veksten er fortsatt lav, men resesjonen ser ut til å være et tilbakelagt stadium. Også i de kriserammede landene i Sør-Europa har BNP forsiktig krøpet oppover den siste tiden. Blant framvoksende økonomier er bildet også blandet. I Brasil, Russland og Polen har veksten avtatt markert, mens den har økt i India og holdt seg godt oppe i Kina.

Åpne og les artikkelen i PDF (256 KB)

Kontakt