Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Konjunkturtendensene internasjonalt

Publisert:

Verdensøkonomien er nå inne i en kraftig konjunkturnedgang. Nedgangen rammer bredt, og ingen områder eller land virker som motvekt. Kredittmarkedene fungerer ikke normalt. Stor usikkerhet og manglende fi nansiering gjør at både viljen og evnen til investering og konsum er rammet. Dermed strammer husholdninger og næringsliv livreima. Vi ser et bratt fall i industriproduksjon og internasjonal handel. Arbeidsledigheten skyter i været. I OECD-området falt BNP både i 3. og 4. kvartal i fjor. I USA og euroområdet var nedgangen på henholdsvis 3,8 og 6 prosent i fjorårets siste kvartal, målt som årlig rate. Også i framvoksende økonomier som Brasil, Russland, India og Kina har vi sett en rask oppbremsing av den økonomiske veksten. Det internasjonale pengefondet (IMF) venter nå at verdens BNP vil falle med 0,5 prosent i år, den svakeste veksten siden krigen. I OECD-området anslås BNP å falle med 2 prosent. Det er i så fall første gang BNP faller for OECD som helhet siden 1945.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt