Økonomiske analyser, 1/2009

Økonomisk utsyn

Konjunkturtendensene i Norge

Publisert:

Konjunkturomslaget i norsk økonomi ble gradvis mer markert gjennom 2008. Sesongjusterte tall fra kvartalsvis nasjonalregnskap (KNR) viser at det knapt var noen vekst i norsk økonomi gjennom 2008 målt ved utviklingen i BNP Fastlands-Norge. På slutten av 2008 var det til og med et lite fall i produksjonen. Konjunkturtoppen ble nådd i 4. kvartal 2007, og norsk økonomi var således i nedgang gjennom hele 2008 selv om veksten i fastlandsøkonomien på årsbasis ble 2,4 prosent som følge av overhenget fra 2007.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt