Økonomiske analyser, 2/2016

Konjunkturtendensene

Publisert:

Den oljedrevne konjunkturnedgangen har vart i snart to år. Det betyr ikke at oljeæraen er over, men økonomien er i en omstillingsfase. Denne situasjonen krever å finne riktig balanse mellom det som gir oss vekst i økonomien i dag og i fremtiden.

Åpne og les artikkelen i PDF (513 KB)

Kontakt