Økonomiske analyser, 2/2015

Konjunkturtendensene

Publisert:

Norsk økonomi har lenge fått betydelig drahjelp fra petroleumssektoren. Inneværende konjunkturnedgang er imidlertid i stor grad drevet fram av oljeinvesteringsfall. Petroleumssektoren vil til tross for dette fortsette å være en bærebjelke i økonomien.

Åpne og les artikkelen i PDF (505 KB)

Kontakt