Økonomiske analyser, 6/2014

Konjunkturtendensene

Publisert:

Oljeprisen har i løpet av 3 måneder falt 30 dollar per fat, og vi venter at den bare langsomt vil stige til 80 dollar per fat i 2017. Oljeprisnedgangen forsterker fallet i etterspørselen fra petroleumsnæringen og bidrar til en markert, men kortvarig norsk konjunkturnedgang. Veksten i BNP Fastlands-Norge kan komme ned i bare 1,0 prosent i 2015, mens ledigheten antas å øke noe. De negative ringvirkningene fra oljevirksomheten motvirkes av svak krone, rentenedsettelse og fortsatt ekspansiv finanspolitikk. I 2016 regner vi også med at petroleumsinvesteringene vil falle mindre og at de internasjonale konjunkturer vil bidra til økt vekst.

Åpne og les artikkelen i PDF (410 KB)

Kontakt