Økonomiske analyser, 4/2014

Konjunkturtendensene

Publisert:

Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge øker litt mindre i 2015 enn i år, og at arbeidsledigheten øker noe framover. Vi regner med en klar bedring av konjunkturene i 2016.

Åpne og les artikkelen i PDF (516 KB)

Kontakt