Økonomiske analyser, 5/2013

Konjunkturtendensene

Publisert:

Etter flere kvartaler med nedgang i BNP har den økonomiske aktiviteten i euroområdet nå tatt seg litt opp. I Kina og flere store OECD-land utenfor eurosonen er veksten høyere. I Sverige fortsetter imidlertid stagnasjonen og i Russland har BNP falt de siste to kvartalene.

Åpne og les artikkelen i PDF (33 KB)

Kontakt