Økonomiske analyser, 3/2013

Konjunkturtendensene

Publisert:

Den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere er fortsatt meget lav.

Åpne og les artikkelen i PDF (27 KB)

I euroområdet er det ingen vekst overhodet og arbeidsledigheten er stort sett meget høy og økende. Vi venter at denne svake utviklingen fortsetter ennå en tid og at konjunkturutsiktene internasjonalt ikke vil bedres vesentlig før om et par års tid.

 

Kontakt