Økonomiske analyser, 1/2007

Økonomisk utsyn

Konjunkturtendensene

Publisert:

Den høye veksten i norsk økonomi fortsatte i 2006 med uforminsket styrke og vi har aldri tidligere registrert en så kraftig økning i sysselsettingen som i fjor. Økt rente, lavere vekst i petroleumsinvesteringene og litt svakere vekst hos våre handelspartnere bidrar til å dempe oppgangen framover, men vi tror arbeidsledigheten vil komme ytterligere litt ned. Inflasjonen øker, men blir moderat.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.9 MB)

Artiklene "Internasjonal økonomi" og "Konjunkturutviklingen i Norge" er en del av "Konjunkturtendensene"

Kontakt