Økonomiske analyser, 6/2003

Konjunkturtendensene

Publisert:

Norsk økonomi er nå inne i en klar konjunkturoppgang. Produksjonsveksten er sterk og arbeidsmarkedet viser tegn til bedring. Konjunkturoppsvinget ventes å fortsette gjennom 2004, for så gradvis å dempes gjennom 2005 og 2006. Tross oppsving vil prisveksten holde seg lav framover.

Åpne og les artikkelen i PDF (1.1 MB)

Artiklene "Internasjonal økonomi" og "Norsk økonomi" er en del av "Konjunkturtendensene"

Kontakt