Økonomiske analyser, 5/2000

Konjunkturtendensene

Publisert:

Aktivitetsveksten har tatt seg noe opp igjen etter en "pause" fra 2. kvartal 1998 til 2. kvartal 1999. For inneværende og neste år ligger det an til noe sterkere vekst i brutto nasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge enn i 1999. Arbeidsledigheten kan gå litt opp fra i fjor til i år. Prisveksten vil også bli høyere inneværende år enn i fjor, men vil falle igjen neste år.

Kontakt