Økonomiske analyser, 3/2015

Konjunkturtendensene

Publisert:

Norsk økonomi er inne i en klar konjunkturnedgang, og arbeidsledigheten stiger. Hvilken politikk dette bør møtes med, vil avhenge av utviklingstrekkene i økonomien på kort sikt og en avveining mot mer langsiktige hensyn.

Åpne og les artikkelen i PDF (505 KB)

Kontakt