Økonomiske analyser, 4/2017

Konjunktursituasjonen internasjonalt

Publisert:

Norges handelspartnere har passert en konjunkturbunn. Det økonomiske vekstbildet internasjonalt er nå preget av en mer samstemt utvikling i OECD-området.

Åpne og les artikkelen i PDF (660 KB)

Kontakt