Økonomiske analyser, 2/2017

Konjunktursituasjonen internasjonalt

Publisert:

Norges handelspartnere har passert konjunkturbunnen, og veksten i norske eksportmarkeder vil ta seg opp. Ettervirkningene av finanskrisen er likevel ikke over, og høy privat og offentlig gjeld i mange land bidrar til bare et moderat oppsving.

Åpne og les artikkelen i PDF (235 KB)

Kontakt