Økonomiske analyser, 2/2015

Internasjonal økonomi

Publisert:

Den økonomiske veksten har avtatt hos Norges handelspartnere sett under ett, etter et oppsving i fjor høst. Lavere oljepriser virker positivt for de fleste av Norges handelspartnerne, men veksten svekkes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene. Mange OECD-land er fortsatt preget av en kraftig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet. Dette fører til svært lave renter internasjonalt også i tiden framover, selv om vi venter at rentene vil øke litt mot slutten av prognoseperioden. Vi legger til grunn at veksten i Norges eksportmarkeder tar seg langsomt opp fra slutten av 2015.

Åpne og les artikkelen i PDF (847 KB)

Kontakt