Økonomiske analyser, 4/2014

Internasjonal økonomi

Publisert:

Norges handelspartnere samlet passerer ikke konjunkturbunnen før sent neste år, og den påfølgende konjunkturoppgangen blir så svak at mange europeiske land fortsatt vil være i lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i 2017. Vekstanslagene er noe nedjustert siden sist, særlig for 2015, som tegner et noe svakere konjunkturbilde de nærmeste årene enn nylig publiserte prognoser fra Consensus forecasts og IMF, som også har nedrevidert sine anslag noe.

Åpne og les artikkelen i PDF (785 KB)

Kontakt