Økonomiske analyser, 3/2004

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Veksten i USA og Japan tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til å være på vei ut av lavkonjunkturen, men veksten der er fortsatt relativt svak. Den kinesiske økonomien fortsetter å vokse i høyt tempo, og myndighetene har iverksatt tiltak for å hindre overoppheting i enkelte sektorer. Det ventes likevel sterk vekst i Kina fremover. I USA ventes vekst godt over trend i år, og vi legger til grunn at konjunkturtoppen passeres i første halvår 2005. Euroområdet følger etter, stimulert av den internasjonale oppgangskonjunkturen, men oppsvinget blir moderat. For 2006 legger vi til grunn en markert avmatning i verdensøkonomien.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt