Økonomiske analyser, 4/2016

Internasjonal økonomi

Publisert:

Den økonomiske veksten avtok hos Norges handelspartnere inn i 2016. Vi legger til grunn for våre prognoser at veksten framover vil ta seg litt opp slik at Norges handelspartnere samlet sett kan passere konjunkturbunnen rundt kommende årsskiftet.

Åpne og les artikkelen i PDF (839 KB)

Kontakt