Økonomiske analyser, 4/2015

Internasjonal økonomi

Publisert:

Utviklingen i verdensøkonomien er fortsatt svak. I euroområdet avtok veksten i 2. og 3. kvartal i år. I 3. kvartal falt veksten også i Storbritannia og USA. I USA har imidlertid utviklingen vært såpass god over tid at det ligger an til økte styringsrenter relativt snart, men vi forventer at sentralbanken vil gå meget forsiktig fram. I euroområdet er arbeidsledigheten fortsatt svært høy, og med lav inflasjon ligger en renteøkning langt inn i framtiden. Der er det snarere snakk om å øke de kvantitative lettelsene framover. I Japan har BNP falt de to siste kvartalene, og inflasjonen har i høst igjen kommet ned i null. I framvoksende økonomier er utviklingen todelt. Store råvareeksportører som Brasil og Russland er hardt rammet av de lave råvareprisene. Veksten er imidlertid fortsatt sterk i India og Kina, som begge importerer mye råvarer. I Kina har BNP ifølge offisiell statistikk vokst rundt 7,5 prosent de siste kvartalene, om lag som årsveksten de siste årene. Det er imidlertid flere tegn til at veksten er i ferd med å avta, også på lang sikt. I tråd med dette har den kinesiske sentralbanken satt ned styringsrenta fra 6,0 til 4,35 prosent i løpet av det siste året.

Åpne og les artikkelen i PDF (785 KB)

Kontakt