Økonomiske analyser, 3/2015

Internasjonal økonomi

Publisert:

Den økonomiske veksten internasjonalt er fremdeles lav og vekstbildet de siste kvartalene er blandet. Vi regner imidlertid med at konjunkturbunnen er nær, og at Norges handelspartnere sett under ett er på vei inn i en ny oppgangskonjunktur neste år, først USA og Storbritannia og deretter euroområdet. Det ligger imidlertid ikke an til noen sterk oppgang, og vi venter en meget moderat vekstøkning i norske eksportmarkeder framover. Mange OECD-land er fortsatt preget av en kraftig lavkonjunktur med høy arbeidsledighet. Dette fører til fortsatt svært lave renter internasjonalt, selv om vi venter at rentene nok vil øke litt mot slutten av prognoseperioden.

Åpne og les artikkelen i PDF (911 KB)

Kontakt