Økonomiske analyser, 4/2010

Konjunkturtendensene

Internasjonal økonomi

Publisert:

Den siste tiden har vi sett en sprikende utvikling i internasjonal økonomi, med avtakende vekst i USA og Asia, og tiltakende vekst i Europa. Vi ser også tegn til en todeling i Europa, med høy vekst i nord og lav vekst i sør. I Europa viste særlig tysk økonomi friske takter i 2. kvartal, men også i Storbritannia og Sverige økte aktiviteten mye. Vi tror imidlertid at den høye veksten i Europa er av forbigående karakter, og venter markert lavere vekstrater framover. Ikke minst når effektene av kontraktiv finanspolitikk og lavere vekst utenfor Europa melder seg.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt