Økonomiske analyser, 6/2014

Internasjonal økonomi

Publisert:

Sett under ett har den økonomiske veksten hos Norges handelspartnere avtatt i 2014, etter en positiv utvikling gjennom fjoråret. Oljeprisfallet trekker isolert sett i retning av høyere vekst hos de fleste av Norges handelspartnerne, men oppturen dempes av høy gjeld i offentlig sektor så vel som i husholdningene i mange OECD-land. Vi venter ingen konjunkturoppgang før ved inngangen til 2016 for Norges handelspartnere samlet, noe tidligere i USA og noe senere for euroområdet. 

Åpne og les artikkelen i PDF (720 KB)

Kontakt