Notater 2001/02

Sesongjustering og X-12-ARIMA

Innføring i tidsserier

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Innføring i tidsserier. Sesongjustering og X-12-ARIMA

Ansvarlig

Dinh Quang Pham

Serie og -nummer

Notater 2001/02

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for samordning og utvikling, Seksjon for statistiske metoder og sta

Emne

Metoder og dokumentasjon

Antall sider

102, [2]

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt