Nordiske husholdningenes finansielle balanse NOK per innbygger ved utgangen av 2018

Tilbake til artikkelen

Nordiske husholdningenes finansielle balanse NOK per innbygger ved utgangen av 2018
  Norge Danmark Finland Sverige Island
Finansielle eiendeler / fordringer 888 000 1 489 000 547 000 1 277 000 1 509 000
Bankinnskudd 243 000 242 000 182 000 187 000 170 000
Noterte verdipapirer 57 000 204 000 105 000 195 000 252 000
Unoterte aksjer og eierandeler 183 000 251 000 150 000 384 000 -
Forsikringstekniske reserver 299 000 786 000 100 000 488 000 1 063 000
Andre fordringer mv 106 000 6 000 10 000 23 000 24 000
Gjeld 695 000 656 000 296 000 415 000 453 000
Lån, obligasjoner og sertifikater 661 000 640 000 270 000 401 000 443 000
Annen gjeld mv 34 000 16 000 26 000 14 000 10 000
Nettoformue / nettofordringer 193 000 833 000 251 000 862 000 1 056 000
Fast eiendom, beregnet markedsverdi 1 276 000 966 000   345 000  
MEMO          
Folketall, 1000-personer ved utgangen av året 5 328 5 806 5 523 10 230 357

Kontakt