Tabell

Nordiske husholdningenes finansielle balanse NOK per innbygger ved utgangen av 2018
 NorgeDanmarkFinlandSverigeIsland
Finansielle eiendeler / fordringer888 0001 489 000547 0001 277 0001 509 000
Bankinnskudd243 000242 000182 000187 000170 000
Noterte verdipapirer57 000204 000105 000195 000252 000
Unoterte aksjer og eierandeler183 000251 000150 000384 000-
Forsikringstekniske reserver299 000786 000100 000488 0001 063 000
Andre fordringer mv106 0006 00010 00023 00024 000
Gjeld695 000656 000296 000415 000453 000
Lån, obligasjoner og sertifikater661 000640 000270 000401 000443 000
Annen gjeld mv34 00016 00026 00014 00010 000
Nettoformue / nettofordringer193 000833 000251 000862 0001 056 000
Fast eiendom, beregnet markedsverdi1 276 000966 000 345 000 
MEMO     
Folketall, 1000-personer ved utgangen av året5 3285 8065 52310 230357