Økonomiske analyser, 3/2012

Gjør innvandring det lettere å finansiere velferdsstaten?

Publisert:

Brutale konsekvenser av skakkjørte offentlige finanser oppleves i dag av millioner av mennesker. Det skjer i relativt rike land i vår nære økonomiske, politiske og kulturelle sfære, og det før eldrebølgen har rukket å forsterke problemene. I Norge eksisterer mulige statsfinansielle problemer bare i langsiktige modellfremskrivninger. Det er viktig å analysere hvordan ulike forhold påvirker dette bildet. Migrasjon og integrering av innvandrere hører med her.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt