Økonomiske analyser, 2/2013

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp

Publisert:

Bruttoprodukt per sysselsatt var høyest i Oslo og Rogaland i 2010.

Åpne og les artikkelen i PDF (483 KB)

Husholdningenes disponible inntekt per innbygger var jevnere fordelt mellom fylkene enn verdiskapingen.

Fylkesfordelt nasjonalregnskap 2010: Verdiskapingen i Oslo og Rogaland på topp

Kontakt