Datasentre – et område i vekst

Publisert:

Datasentervirksomheter, foretak som driver med lagring og styring av store mengder data, mer enn doblet verdiskapingen mellom 2010 og 2016. I 2016 var det 557 sysselsatte knyttet til datasentre.

Bidraget til BNP fra såkalt datasentervirksomhet er beregnet til 749 millioner kroner i 2016 mot 372 millioner i 2010.

Til tross for solid vekst utgjør datasentervirksomhet en svært liten andel av fastlands-Norges bruttoprodukt. I 2010 var næringsgruppens andel på 0,02 prosent, mens den i 2016 hadde vokst til 0,03 prosent.

Hvilke foretak er med?

SSB har beregnet størrelsen på datasentervirksomhet i Norge for årene 2010–2016 på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Populasjonen har bestått av en liste over foretak utarbeidet av departementet.

Hvilke foretak som her inngår i datasenternæringen har blitt definert av Nærings- og fiskeridepartementet. SSB har ikke vurdert hvorvidt disse listene er komplette eller om enkeltselskapers inklusjon er riktig. For henvendelser angående populasjonen bes man derfor om å kontakte departementet.

Figur 1. Bruttoprodukt i datasenternæringen

Løpende priser Faste 2016-priser
2010 340.4 372.1
2011 364.7 396.4
2012 463.1 495.1
2013 518.6 543.5
2014 592.3 607.3
2015 622.4 630.3
2016 749.2 749.2

Høyest bruttoprodukt i Oslo

Den største andelen av bruttoproduktet stammer fra Oslo. Oslos andel av næringsområdet har også økt i samme periode, fra 65 prosent i 2010 til 74 prosent i 2016.

Vestlandet er imidlertid regionen med høyest prosentvis vekst mellom 2010 og 2016 og øker sin andel av næringsområdet fra 3 til 6 prosent.

Figur 2. Bruttoprodukt i datasenternæringen. Regionalt fordelt. Faste 2016-priser

Oslo Midt- og Nord-Norge Vestlandet Østlandet ekskl. Oslo
2010 224.0 100.4 10.0 6.0
2011 231.0 120.9 5.1 7.7
2012 308.8 131.7 12.2 10.3
2013 360.0 127.6 20.2 10.8
2014 415.6 135.2 29.7 11.9
2015 448.4 128.5 30.5 15.0
2016 554.1 135.3 44.8 15.0

Jevn vekst i sysselsetting

Antall sysselsatte i næringsgruppen har vokst jevnt i perioden. I 2010 var 375 sysselsatte knyttet til datasentervirksomhet, mens antallet var økt til 557 i 2016. Det tilsvarer en årlig gjennomsnittlig vekst på 6,9 prosent.

Figur 3. Sysselsatte i datasenternæringen

Sysselsatte
2010 375
2011 423
2012 447
2013 472
2014 503
2015 523
2016 557

 

Oppdragsgiver:Nærings- og fiskeridepartementet.

 

Kontakt