Økonomiske analyser, 1/2001

Økonomisk utsyn

Befolkningsutviklingen

Publisert:

Norges befolkning ved inngangen til år 2001 er beregnet til 4 504 000 personer. Folketallet passerte 4,5 millioner i september 2000. Siden vi rundet 4 millioner i 1975 har folketallet steget med gjennomsnittlig 20 000 i året. Befolkningsframskrivingene fra 1975 forutsatte ikke en så rask vekst. De regnet med lavere nettoinnvandring og høyere innvandring enn det faktisk ble, selv om dette i noen grad ble motvirket av lavere fruktbarhet enn forutsatt.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt