Lange linjer: 2017

Lange linjer er en artikkelserie som henter frem historisk statistikk for å vise utviklingen gjennom mange år for utvalgte samfunnsområder. Artiklene i denne serien grubler, dveler og reflekterer over statistikken for å få tallene til å fortelle.

Artikler

 • Stemmeberettigede, valgordninger og valgdeltakelse siden 1815

  Alle norske borgere over 18 år, rundt 3,75 millioner personer, kan stemme ved høstens stortingsvalg. Ved det første stortingsvalget i 1815 var det bare 11 prosent av dem over 18 år som hadde stemmerett.

 • Norge og de ville dyrene

  Regjeringen har havnet i en kattepine i ulvesonen, hvordan skal den legitimere et stor uttak av ulv som ikke lar deg begrunne i det eksisterende lovverket? Historisk statistikk setter problemene i perspektiv.

 • Borekostnadene på sokkelen: Knask eller knep?

  Nær halvparten av investeringene på sokkelen går til boring, og andelen kan bli enda høyere i årene som kommer. At riggselskapene kan føre overskudd ut av landet, kan ha gitt et skattetap på om lag 50 milliarder kroner siden 2001.

 • Karneval og oljestrid

  Opptil 30 000 tilreisende fiskere og tusenvis av løsarbeidere skapte karnevalsstemning under Lofotfisket.